Årshjul2017-05-30T13:31:58+00:00

Årshjul

I Grønnebakken starter hver dag roligt. Kl. 9 samles børnene til sang og/eller historieoplæsning.

I september starter vi før-skole holdet op. Dette vil blive fast en gang om ugen frem til april. (dog holder vi pause i december måned)

Vi laver løbende ”spis-sammen-dag”, hvor børnene på skift hjælper til i køkkenet.

Vi arbejder målrettet med børnenes motorik, i mindre hold, flere gange ugentligt.

Vi vil være ude hver dag, uanset vejr (dog med ganske få forbehold)

Januar

Fugle

Et skuespil/musical eller Krop og sanser

Februar

Fastelavn med fastelavnsfest, ”slå-katten-af tønden” og udklædning

Kunstforløb med besøg på kunstmuseet, fernisering og evt. udstilling i en af byens butikker

Marts

Lege fra ”da mormor var barn” (besøge Bangsbo Museum)

Forspire sommerens grøntsager og blomster

April

Påske (gækkerier)

Havedag

Maj

Emneuge: Indianere, vikinger, cirkus, eventyr, skrald, Alladin (1001 nats eventyr), trolde

Ved vandhullet (tid til haletudser)

Juni

Krible-krable-dyr

Sankt Hans

Juli

Hvad finder jeg på stranden?

Aktiviteterne munder ud i et kreativt forløb.

August

Høst

Skovens dyr

September

Forældremøde

Emneuge: Indianere, vikinger, cirkus, eventyr, skrald, Alladin (1001 nats eventyr), trolde

Oktober

Halloween

Bedsteforældredag

Forældresamtaler (for førskole-børn)

November

Eventyr (storyline-forløb)

Sang og musik

Juleklip påbegyndes …

December

Julehygge – hver dag får et af børnene nissen med hjem

Lucia

Vi laver hemmeligheder

Julefrokost