Grønnebakkens ABC2018-09-26T15:14:47+00:00

Grønnebakkens ABC

Velkommen i Grønnebakken.

Åbningstiden er mandag til fredag 6.30-17.00 (mulighed for udvidet åbningstid)

Grønnebakken er en privat institution, som rummer op til 40 børn, fordelt på vuggestue og børnehave.

dreng_fodbold

Grønnebakkens ABC

Det er vigtigt at jeres barn bliver afleveret på en god og rolig måde.

Vær altid opmærksom på at få sagt godmorgen.

Vi er selvfølgelig klar til at træde til, hvis jeres barn er ked af det.

Tøv ikke med at henvende jer, hvis I har behov for hjælp, og vi ikke lige skulle have set det.

Hvis jeres barn bliver afhentet af andre end jer forældre, så husk at informere personalet om dette om morgenen.

Husk, at det er vigtigt at sige farvel til os, så vi ved I er gået.

I Grønnebakken lægger vi vægt på en god normering. Læs mere om vores ansatte under “Personale”.

Vi holder en fest, når vi tager afsked med de kommende skolebørn.

Hvert barn får, ved start i Grønnebakken, udleveret en mappe, hvor barnets hverdag og tiden i Grønnebakken dokumenteres med billeder og tegninger.

Mappen bliver ekstra god, hvis I forældre sætter billeder.

Mappen kommer til at stå i Grønnebakken, indtil barnet forlader os.

Vi holder Bedsteforældredag en gang om året. Her kan jeres barn invitere bedsteforældre med i børnehaven.

Bedsteforældrene medbringer en madkurv til barnet. Vi sørger for øl/vand og kaffe/the m.m.

Har bedsteforældrene ikke mulighed for at komme, kan det være onkler eller tanter, eller en reservebedste eller en god nabo.

Hvis I ikke har mulighed for det, så sig det til personalet, så finder vi en løsning.

Grønnebakkens ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel: Grønnebakkens ejere, 5 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter for disse samt den pædagogiske leder.

Betaling skal foregå månedligt forud hver den første i måneden og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.

Der er pr. 1 januar 2018 12 måneders betaling i Grønnebakken.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Frederikshavn Kommunes dagtilbud.

Hvis Jeres barn bruger ble, skal disse medbringes i Grønnebakken. Vi har vaskeklude og creme.

I december måned hygger vi hver dag med at tænde lys og tælle dagene til jul.

Vi går en tur i skoven, hvor vi måske møder julemanden. Vi hygger også med klip, sang/musik og bagning.

I tiden op til Fastelavn bager vi fastelavnsboller, laver fastelavnsris som pyntes med masker, papirklip m.m.

En dag tæt på fastelavn møder børnene udklædte, og vi slår katten af tønden samt kårer årets kattekonge/-dronning.

Grønnebakken har åben på alle hverdage. Vi har dog indført “lavblus”/nødåbent dage/perioder, hvor vi af erfaring ved, at der kun kommer få børn i institutionen. Dette vil være dagene mellem jul og nytår, de tre dage op til påske og dagen efter Kristi Himmelfart. På disse dage vil bemandingen være lav, men dog tilpasset antallet af børn.

I god tid op til en ferie vil der komme opslag/ seddel med hjem, hvor der skal skrives, hvornår I holder ferie.

I har pligt til at meddele, hvornår jeres barn holder fri/ferie af hensyn til bemandingen

Husk, at børn har lige så stort behov for at holde fri, som voksne har. De har ofte længere dage end os voksne.

Vi opfordrer alle forældre til at tegne en indbo/ansvars/ulykkesforsikring.

Vi ønsker, at samarbejdet med jer bygger på gensidig tillid.

Vi vil åbent komme til jer, hvis vi oplever, at vi har brug for at få en snak om Jeres barn.

Vi forventer på samme måde, at I frit og åbent vil henvende Jer til os, både med det sure og med det søde.

Vi forventer, at I møder op til forældremøder og andre arrangementer her i børnehaven.

Når der er fødselsdag, sætter vi flag ved hoveddøren.Der synges fødselsdagssang og barnet kommer med i køkkenet og bager kage.

Børnene skal ikke have gaver med, men vi sørger for en lille hilsen.

Skulle man ønske at invitere børnene hjem til fødselsdag, inviteres enten hele vuggestuedelen eller hele børnehavedelen, hvis det foregår i Grønnebakkens åbningstid.

Jeres barn får en garderobe, hvor tøj, sko, støvler og tasker kan være.

Når I går på weekend skal i tømme jeres barns garderobe og evt. checke skiftetøjet. I weekenden rengøres garderoben.

I bedes skrive navn i alt barnets fodtøj, regntøj, overtøj mv.

I august/september afholdes der generalforsamling og valg til bestyrelsen.

Det vil være her, I som forældre kan få indflydelse, og få at vide hvad bestyrelsen har lavet i årets løb.

To gange om året, en lørdag i foråret samt en lørdag i efteråret, holder vi havedag for forældre og søskende.

Vi begynder kl. 9.00 med fælles morgenbord med rundstykker og kaffe/the.

Hver familie medbringer madkurv til frokost.

På vores hjemmeside www.grønnebakken.nu har I mulighed for at følge med i Grønnebakkens dagligdag. Forældre i Grønnebakken opfordres til at melde sig ind i vores gruppe på Facebook, som hedder: Grønnebakken Frederikshavn – forældregruppe. Denne side bruges som opslagstavle for stort og småt.

Legetøj er tilladt på udvalgte dage; dog ikke legetøj der støjer.

Husk, at legetøjet er med på eget ansvar; også når det er væk.

En bamse er tilladt at have med hver dag i opstartsperioden, hvis det giver barnet tryghed.

Vores læreplaner og årshjul kan ses her på hjemmesiden:

Læreplan for vuggestuebørn

Læreplan for børnehavebørn

Årshjul

Dit vuggestuebarn får frokost i Grønnebakken.

Dit børnehavebarn skal hver dag have madpakke (formiddags-og middagsmad) og drikkedunk med. Husk navn på madkassen/drikkedunk og sæt disse i køleskabet.

Grønnebakken sørger for mælk og vand til frokost.

Hvis jeres barn skal med et andet barn hjem og lege, så husk at sige det om morgenen til personalet.
Grønnebakken tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 – 7.20.

Vi klipper påsketing. Påskeharen kommer måske forbi og gemmer påskeæg til os.

Priser pr. 1. januar 2018:

Vuggestue: 2700 kr./mdr.
Børnehave: 1800 kr./mdr.

Der er 12 måneders betaling i Grønnebakken.

Inden barnet starter i vuggestuen, tilbydes forældre et opstarts-/værdimøde. Siden tilbydes endnu en samtale, når barnet har gået i vuggestuen i 3-6 måneder.

Der afholdes børnehavesamtale 2-3 måneder før barnet starter i børnehavedelen.

Inden barnet starter i børnehave i Grønnebakken, tilbydes et opstarts-/værdimøde. Der afholdes Før-skole samtale ca. 7 måneder før barnet skal starte i skole. Dette vil ligge på forskellige tidspunkter af året pga. rullende skolestart. Barnet er ikke tilstede ved samtalen.

Vi står altid til rådighed for yderligere samtaler, hvis I/vi føler der er behov.

Barnet skal have skiftetøj liggende i sin kasse; tilpasset årstiden.

Husk at tjekke løbende, om det passer og om der er noget, der mangler.

Husk ligeledes at skrive navn i barnets ejendele.

Når foråret nærmer sig og UV indekset begynder at komme op på 3 – 3.5 skal I huske at smøre jeres barn hjemmefra om morgenen.

Vi smører børnene med solcreme, når vi har spist madpakker.

I skal ikke medbringe solcreme, med mindre jeres barn er allergisk over for nogle solcremeprodukter.

Vi køber solcreme, der er astma/allergi mærket og mindst faktor 20.

Jeres barn skal medbringe en lille sommerhat eller kasket.

Hvis dit barn skal sove til middag i børnehaven, er det en god idé at have en sovebamse, nusseklud eller andet med, som dit barn er vant til at sove med og som gør det trygt.

Skal barnet sove udenfor, har vi barnevogn samt dyner og puder.

Små vuggestuebørn sover om formiddagen fra kl. 8.30-10.00. Alle vuggestuebørn sover fra kl. 12.00 til de vågner; dog ikke senere end kl. 15.00.

Vi tilbyder jeres 3 årige barn sprogvurdering, hvis vi har en formodning om, at jeres barn kan have behov for støtte i sproglig udvikling.
På legepladsen har vi et sutte træ, hvor barnet kan hænge sine sutter, når I sammen beslutter, at det er ”slut med sut”.

Er jeres barn syg skal dette meddeles Grønnebakken.

Vi modtager ikke børn, der er syge.

Dette kunne f.eks. være omgangssyge med diarré og/eller opkast, feber, influenza, børnesår eller lign.

Ved akut opstået sygdom, eller hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor at oplyse, hvis I skulle skifte mobil nr. eller arbejdstelefon nr.

Grønnebakken har udarbejdet en sygdomsguide på basis af reglerne fra sundhedsstyrelsen. Du kan læse vores guide her.

Dit barn skal have en lille rygsæk med hver dag.
Når vi skal på udflugt skal børnene have en lille rygsæk med drikkedunk og madpakke
Udmeldelse skal ske skriftligt til Grønnebakken med minimum 1½ måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Der betales for 1½ måned, og barnet er derefter udmeldt. Spørg efter udmeldelsesblanket hos personalet.