Grønnebakkens ABC

Velkommen i Grønnebakken.

Åbningstiden er mandag til fredag 6.30-17.00.

Grønnebakken er en privat institution, som rummer op til 90 børn fordelt på vuggestue og børnehave i to dejlige huse på Grønlandsvej 24 og Koktvedvej 101 i Frederikshavn.

dreng_fodbold

Grønnebakkens ABC

Hvert barn får, ved start i Grønnebakken, udleveret en mappe, hvor barnets hverdag og tiden i Grønnebakken dokumenteres med billeder og tegninger.

Mappen bliver ekstra god, hvis I forældre sætter billeder.

Mappen kommer til at stå i Grønnebakken, indtil barnet forlader os.

Grønnebakkens ledelse består af en tostrenget bestyrelsesmodel: Grønnebakkens ejere, 5 forældrerepræsentanter + 2 suppleanter for disse samt den pædagogiske leder.

Betaling skal foregå månedligt forud hver den første i måneden og via PBS. Såfremt betaling ikke indtræffer til tiden, ser vi os nødsaget til at sende en rykker.

Der er pr. 1 januar 2018 12 måneders betaling i Grønnebakken.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Frederikshavn Kommunes dagtilbud.

Grønnebakken har åben på alle hverdage. Vi har dog indført “lavblus”/nødåbent dage/perioder, hvor vi af erfaring ved, at der kun kommer få børn i institutionen. Dette vil være dagene mellem jul og nytår, de tre dage op til påske og dagen efter Kristi Himmelfart samt uge 29 og uge 30 i sommerferien, hvor der også vil være sampasning. På disse dage/perioder vil bemandingen være lav, men dog tilpasset antallet af børn.

I god tid op til en ferie vil der komme opslag/ seddel med hjem, hvor der skal skrives, hvornår I holder ferie.

I har pligt til at meddele, hvornår jeres barn holder fri/ferie af hensyn til bemandingen

Husk, at børn har lige så stort behov for at holde fri, som voksne har. De har ofte længere dage end os voksne.

Når der er fødselsdag, sætter vi flag ved hoveddøren. Barnet fejres i huset på dagen.

Børnene skal ikke have gaver med, men vi sørger for en lille hilsen.

Skulle man ønske at invitere børnene hjem til fødselsdag, inviteres enten hele vuggestuedelen eller hele børnehavedelen, hvis det foregår i Grønnebakkens åbningstid. Man kan også invitere børnene stuevis.

I august/september afholdes der generalforsamling og valg til bestyrelsen.

Det vil være her, I som forældre kan få indflydelse og få at vide, hvad bestyrelsen har lavet i årets løb.

En gang om året, en lørdag i foråret, holder vi have-/arbejdsdag for forældre og søskende.

Vi begynder kl. 9.00 med fælles morgenbord.

Hver familie medbringer madkurv til frokost.

Dit vuggestuebarn får formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad i Grønnebakken.

Dit børnehavebarn skal hver dag have madpakke (formiddags-og middagsmad) og drikkedunk med. Husk navn på madkassen/drikkedunk og sæt disse i køleskabet. Børnehaven får brød og frugt til eftermiddag.

Grønnebakken tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 – 7.30.

Priser pr. 1. januar 2021:

Vuggestue: 2900 kr./mdr.      Børnehave: 1950 kr./mdr.

Halvdagsplads

Vuggestue: 1775 kr./mdr.        Børnehave: 1115 kr./mdr.

Der er 12 måneders betaling i Grønnebakken.

Når foråret nærmer sig og UV indekset begynder at komme op på 3 – 3.5 skal I huske at smøre jeres barn hjemmefra om morgenen.

Vi smører børnene med solcreme, når vi har spist madpakker.

I skal ikke medbringe solcreme, med mindre jeres barn er allergisk over for nogle solcremeprodukter.

Vi køber solcreme, der er astma/allergi mærket og mindst faktor 20.

Jeres barn skal medbringe en lille sommerhat eller kasket.

Hvis dit barn skal sove til middag i børnehaven, er det en god idé at have en sovebamse, nusseklud eller andet med, som dit barn er vant til at sove med og som gør det trygt.

Skal barnet sove udenfor, har vi barnevogn samt dyner og puder.

Det enkeltes barns behov for søvn aftales individuelt.

Er jeres barn syg skal dette meddeles Grønnebakken.

Vi modtager ikke børn, der er syge.

Især ved meget smitsomme sygdomme, skal 48-timers reglen overholdes.

Ved akut opstået sygdom, eller hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor at oplyse, hvis I skulle skifte mobil nr. eller arbejdstelefon nr.

Grønnebakken har udarbejdet en sygdomsguide på baggrund af sundhedsstyrelsen anbefalinger. Du kan læse vores guide her.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Grønnebakken med minimum 1½ måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Der betales for 1½ måned, og barnet er derefter udmeldt. Spørg efter udmeldelsesblanket hos personalet.