Indmeldelse

Ledige pladser/venteliste

Ledige pladser i Grønnebakken tildeles efter anciennitet på ventelisten, afhængigt af barnets alder på det ønskede optagelsestidspunkt.

Dog gælder følgende søskendekriterie: Børn, hvis søskende går i børnehaven eller hvis søskende har gået i børnehaven inden for det sidste halve år, har fortrinsret. Vi opfordrer derfor forældre til at skrive søskendebarnet op hurtigst muligt efter barnets fødsel for at sikre høj anciennitet på ventelisten.

Det er gratis at blive skrevet op på ventelisten.

Hvis vi har pladser på det ønskede optagelsestidspunkt, kontakter vi jer ca. 2 måneder før for at høre, om I fortsat ønsker en plads. I er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan ventelisten ser ud. Derefter modtager I et skriftligt tilbud om plads (på mail).

Meld dit barn ind i Grønnebakken

spiser-madpakkerØkonomi

En vuggestueplads koster i 2018: 2700 kr. pr. måned. Man medbringer selv bleer.

En børnehaveplads koster i 2018: 1800 kr. pr. måned.

Der betales månedligt forud og via PBS. Såfremt betalingen ikke tilgår os rettidigt, ser vi os nødsaget til at opkræve et rykkergebyr.

Der ydes søskenderabat eller økonomisk friplads ud fra samme vilkår og principper som i Frederikshavn Kommunes dagtilbud.

Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Praktiske oplysninger

Et stykke tid før opstart modtager I et velkomstbrev fra Grønnebakken. Det er samtidig en invitation til at aftale et besøg i Grønnebakken med barnet, hvor I kan træffe Grønnebakkens ansatte for en god og tryg start på vuggestue-/børnehavelivet. I vil ligeledes blive inviteret til et opstartsmøde, inden barnet starter hos os.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Grønnebakken med mindst 1½ måneds varsel til den 1. eller d. 15 i en måned. Udmeldelsesblanket udleveres i børnehaven.