Dagligdagen i Grønnebakken

Den største forskel på en privat og en kommunal institution er, at forældrene i langt højere grad kan være med til at præge hverdagen i institutionen. Den kan betegnes som ”forældrenes institution” og ikke kommunens. Vi fastlægger selv service- og aktivitetsniveauet, da vi selv kan bestemme, hvad prisen skal være, og hvordan pengene skal bruges.

Vi har hos os valgt at bruge alle de penge vi kan på personaletimer, da vi vægter det højt, at der er mange hænder i hverdagen. Det åbner for flere muligheder i forhold til forskellige aktiviteter, også ud af huset. Blandt andet derfor opkræver vi en lidt højere takst og har en rigtig god normering med mange personaletimer til rådighed.

dreng_byggerDet levende børneliv i dagligdagen

Dagligdagen i Grønnebakken er ikke præget af stramme tidsrammer. Dermed ikke sagt, at der ikke altid er et mål og planlagte aktiviteter for dagen, men vi er åbne for spontane indfald og at gribe dagen og situationerne i øjeblikket. Børnene og legen er i centrum, og vores dage kommer til at bære præg af børnenes egen motivation.

Det skal være rart, sjovt og trygt at gå i vuggestue og børnehave, og vi vægter det levende børneliv i dagligdagen meget højt.

At skabe rammer, der giver børnene mulighed for ro og fordybelse, er også meget vigtigt for os. Det gør vi bl.a. ved, at hver dag starter ud med rolig leg, indtil alle børn er kommet. Som udgangspunkt tager vi på små ture ud af huset 1-2 gange om ugen.

Børnehavebørnene har rundkreds hver dag inden formiddagsmad, hvor der synges, læses historie eller snakkes om forskellige emner, der er aktuelle.

I morgentimerne og eftermiddagstimerne lægger vi vægt på, at vi er ét hus, hvor både store og små, drenge og piger, leger sammen. Der vil være lidt let formiddagsmad, inden dagens planlagte aktiviteter starter.

Ligeledes er der frugttid om eftermiddagen, hvorefter vi igen samles til ét hus.