Værdigrundlag2017-05-30T13:31:58+00:00

Værdigrundlag

Grønnebakken er en hyggelig, lys og hjemlig daginstitution, hvor de engagerede medarbejdere alle brænder for sit arbejde!

 • Vi arbejder ud fra et solidt fagligt fundament med plads til refleksioner og respekt for den enkeltes holdninger; hvor dagligdagen bygges på tillid, tryghed og nærvær.
 • Vi arbejder målrettet for at skabe et anerkendende, inkluderende miljø for alle børn og voksne.
 • Vi arbejder målrettet med almen dannelse.

Det gør vi bl.a ved at møde børnene i øjenhøjde!

 • Vi stræber efter at skabe et åbent og anerkendende miljø, hvor trivsel, respekt og nærvær danner grundlag for de positive relationer.
 • Vi arbejder med børnenes sociale kompetencer i alle sammenhænge.
 • Vi arbejder bevidst med, at børnene tilegner sig gode redskaber i forhold til f.eks. omgangstone, bordskik, at vente på tur mm.
 • Vi har fokus på, hvordan de fysiske rammer kan tilgodese de aktuelle behov i børnegruppen.
 • Vi har fokus på løbende faglig udvikling.

Vores overordnede værdiord er:

Omsorg, nærvær og tryghed

Engagement og åbenhed

Fællesskab og mangfoldighed

Glæde og humor

Fleksibilitet

sandkasseVi lægger vægt på et aktivt udeliv, hvor det er tilladt at få jord under neglene, og hvor man lugter af bål, når dagen er omme …

 • At der er plads til at leve sin indre kunstner, skuespiller, prinsesse eller superhelt ud
 • At arbejde målrettet med at styrke børnenes motorik flere gange om ugen …
 • At snakke, synge, rime og fortælle historier
 • At skabe en varm og positiv atmosfære baseret på omsorg, tryghed og respekt for det enkelte barn
 • At give børnene selvværd så de kan udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance
 • At lære børnene at tage ansvar overfor sig selv og andre
 • At lære børnene ansvar i forhold til naturen og miljøet
 • At lære børnene at fungere i en gruppe
 • At give plads til spontanitet og medbestemmelse så barnet oplever at have indflydelse på hverdagen
 • At give børnene inspiration til at udvikle kreativitet, samt mulighed for at eksperimentere og fordybe sig
 • At gøre børnene bevidste om hvad kost og fysisk aktivitet betyder for helbred og velvære
 • At børnene tilegner sig nogle færdigheder, der gør dem godt rustet til at møde både skolen og nye kammerater
 • At lege …