Klar til skolen med Spirerne

Typisk glæder børnehavebørn sig til at starte i skole, dog kan det være en stor mundfuld, når børnene ikke kender de nye rammer eller hvad der kræves af dem. Vi vil gøre børnene så klar som muligt ved at lave forskellige projekter, hvor børnene skal fordybe sig, være kreative, løse opgaver og meget mere. Vi vil, hvis muligt, besøge skolerne til besøgsdagene, besøge skolernes legepladser. Derudover vil vi tale med børnene om, hvad det vil sige at gå i skole. VI vil skabe referencer til allerede kendte oplevelser, så børnene derved opnår en større forståelse.